Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia - Rosjoznawstwo

przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego.

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od r. 2012

Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura