Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Chemia - Chemia stosowana

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe NOWEJ MATURY będą punktami rankingowymi.
Punkty procentowe za egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym będą mnożone przez współczynnik 2. 

Uwzględniony zostanie wynik najkorzystniejszy dla kandydata

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura