dlamaturzysty.info

Kierunek Indywidualne studia nauczycielskie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Indywidualne studia nauczycielskie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
us.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności