dlamaturzysty.info

Kierunek Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
us.edu.pl

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201911
Liczba absolwentów
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 201936,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
abs.
2019
w I roku11,4%
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
abs.
2019
w I roku4,14
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20193,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201972,7%9,1%27,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
abs.
2019
jakakolwiek praca45,5%
umowa o pracę6,8%
samo­zatrudnienie25,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2019
w I roku539 zł
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2019
w I roku
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - UŚ, studia jednolite magisterskie
abs.
2019
w I roku0,11
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności