aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia klasyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język polski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia klasyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Program studiów filologii klasycznej obejmuje antyczną cywilizację śródziemnomorską i jej tradycję, w tym naukę dwóch starożytnych języków: greckiego i łacińskiego, oraz literatury i kultury antycznej z uwzględnieniem jej recepcji i kontynuacji w kulturze nowołacińskiej i bizantyńskiej. Oprócz przedmiotów kierunkowych oraz uzupełniających je przedmiotów z zakresu historii starożytnej z elementami archeologii i historii filozofii program obejmuje także intensywną naukę języka włoskiego i nowogreckiego.

Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

PERSPEKTYWY zawodowe

Zasadniczym celem kształcenia na filologii klasycznej jest przygotowanie przyszłych nauczycieli języków klasycznych oraz specjalistów filologów do pracy w bibliotekach naukowych i archiwach, w wydawnictwach specjalistycznych i w różnego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych powiązanych z dziedzictwem cywilizacji śródziemnomorskiej.

Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia klasyczna UŚ

Przykłady zawodów

Filolog klasyczny
Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności