Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia Polska - Nauczycielska

przedmioty
język polski

Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia.

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Język polski

pisemny

(do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony)*

ustny

waga: 80% (a)

waga: 20% (b)

)*

Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0

Wynik z poziomu rozszerzonego  mnożony x 1,5

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

Sposób przeliczania punktów:

W = a x PP + b x  PU

Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
PP– wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)

PU – wynik z języka polskiego (egzamin ustny)
a, b – wagi

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
ASW_220_v2.jpg
AHE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura