Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Geofizyka

przedmioty
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny.

W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ przekroczy limit przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne.

Pod uwagę brane będą wyniki ze świadectwa maturalnego z następujących przedmiotów maturalnych: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, język obcy nowożytny.

 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Ilość punktów za każdy przedmiot będzie równa wynikowi procentowemu uzyskanemu na świadectwie maturalnym. W zależności od poziomu na jakim zdawany był przedmiot ilość punktów zostanie pomnożona przez mnożniki przedstawione w tabeli 1. Przedmiot nie wykazany na świadectwie maturalnym nie będzie uwzględniany w końcowej punktacji.

            Tabela 1

przedmiot

poziom

podstawowy

mnożnik

poziom

rozszerzony mnożnik

geografia,

biologia,

matematyka,

fizyka,

informatyka,

chemia,

historia,

wiedza o społeczeństwie

język obcy nowożytny

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Na studia będą przyjmowane osoby z największą liczbą punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu
miniatura
miniatura