Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia - Język francuski z programem tłumaczeniowym

przedmioty
język francuski

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z języka francuskiego.

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do r. 2012

  •  

Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.

  •  

Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

  •  

Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem francuskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu
miniatura
miniatura