dlamaturzysty.info

Kierunek Kulturoznawstwo międzynarodowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo międzynarodowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Podstawowym celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie: głównych zagadnień teorii kultury, teorii procesów narodotwórczych, międzynarodowych stosunków kulturowych i politycznych, relacji inter-etnicznych, kultury przedsiębiorczości etnicznej, zagadnień wielokulturowości i pluralizmu kulturowego, etnicznego i politycznego we współczesnym świecie, podstaw filozofii, socjologii i politologii oraz wstępnych zagadnień związanych z wyborem przyszłej specjalności magisterskiej. Kulturoznawstwo międzynarodowe stanowi zatem nowy rodzaj studiów interdyscyplinarnych, zorientowanych na dostarczenie wiedzy nie tylko teoretyczno-ogólnej, ale i praktycznej, odnoszącej się do zasad organizacji i ewolucji współczesnych społeczeństw europejskich i pozaeuropejskich.
Polityka Prywatności