dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Migracje międzynarodowe

przedmioty
1 spośród:język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
1 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
filozofia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, wyniki z matury na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost,
  • dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych – mnożone razy 4/3 (jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100).

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.

Wagi poszczególnych przedmiotów dla wszystkich kierunków studiów można zobaczyć na stronie poniżej:


Więcej informacji: https://rekrutacja.uj.edu.pl

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności