dlamaturzysty.info

Kierunek Studia bliskowschodnie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język angielski (pr)
1 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Studia bliskowschodnie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Absolwent studiów licencjackich na kierunku studia azjatyckie, specjalność studia bliskowschodnie, posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, a także dobrą znajomość języka orientalnego i angielskiego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami Bliskiego Wschodu. Przewiduje się jednak, że większość absolwentów podejmować będzie dalsze studia na oferowanych przez Katedrę uzupełniających studiach magisterskich.
Polityka Prywatności