aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język angielski (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych kulturą, pragnących rozumieć ją, a w przyszłości dzielić się tym rozumieniem z innymi. Na tle innych studiów kulturoznawczych te na Uniwersytecie Jagiellońskim wyróżniają się swoim nastawieniem na wiedzę o filmie, dominującą już od pierwszego roku. Wiedzę o filmie zdobywa się tu na tle ogólnej wiedzy o kulturze. Toteż w programie studiów wyróżnić można dwie grupy przed­miotów: ogólnokulturowe i specyficznie filmoznawcze.

Studia licencjackie przygotowują do uzupełniających studiów magisterskich w zakresie kul­turo­znaw­stwa.

Absolwenci krakowskich studiów kulturoznawczych/filmoznawczych są przygotowani do znalezienia swego miejsca zawodowego w świecie szybko zmieniającej się kultury. Ich umiejętności opierają się na rozumieniu zjawisk kultury najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej XX i XXI wieku; kształcą się zarówno w analizie tekstów kultury audiowizualnej jak i rozumieniu zjawisk rozleglejszych związanych z ewolucją form kultury, światem nowych mediów, związkami między kulturą i ideologią itp.

Absolwenci mogą podejmować pracę w kraju i Unii Europejskiej, w tradycyjnych instytucjach kultury i edukacji, jak redakcje czasopism, redakcje telewizji i radia, instytucje upowszechniania i popularyzacji kultury, jak centra kultury filmowej, biura dystrybucyjne, a także w nowych, dopiero się kształtujących, jak agencje reklamowe czy fora internetowe.

Studenci o zamiłowaniach dydaktycznych mogą, po zaliczeniu przedmiotów uzupełniających, uzyskać kwalifikacje pedagogiczne. Najzdolniejsi absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie, przygotowując się do pracy naukowej.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach UJ

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201524
rok 201624
rok 201732
rok 201829
rok 201920
rok 202036
rok 202152
Liczba absolwentów
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201691,7%
absolwenci z roku 201781,3%
absolwenci z roku 201889,7%
absolwenci z roku 201985,0%
absolwenci z roku 202069,4%
absolwenci z roku 202159,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201595,8%66,7%
absolwenci z roku 201683,3%54,2%
absolwenci z roku 201775,0%43,8%
absolwenci z roku 201882,8%62,1%
absolwenci z roku 201985,0%60,0%
absolwenci z roku 202052,8%19,4%
absolwenci z roku 202146,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%1,0%2,9%0,0%3,3%1,8%1,8%
w II roku0,0%1,4%1,1%1,7%0,8%2,5%
w III roku0,0%0,7%2,3%3,4%1,2%
w IV roku0,3%9,7%1,6%1,7%
w V roku0,7%8,0%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,140,260,000,710,410,34
w II roku0,000,170,100,450,140,86
w III roku0,000,140,640,440,25
w IV roku0,063,230,370,17
w V roku0,133,260,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201530,5530,21
absolwenci z roku 201623,9126,10
absolwenci z roku 201719,1317,71
absolwenci z roku 201824,7326,39
absolwenci z roku 201920,9322,00
absolwenci z roku 202010,8310,06
absolwenci z roku 20213,834,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201520,8%16,7%0,0%
abs. z roku 201633,3%29,2%0,0%
abs. z roku 201743,8%34,4%6,3%
abs. z roku 201824,1%20,7%0,0%
abs. z roku 201925,0%20,0%5,0%
abs. z roku 202041,6%38,9%2,8%
abs. z roku 202157,7%50,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca10,8%22,2%35,9%14,9%18,3%29,4%42,6%
umowa o pracę8,7%15,3%19,5%10,9%15,0%27,3%34,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%3,9%0,0%2,5%0,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 903 zł2 052 zł1 647 zł1 671 zł2 712 zł3 555 zł2 762 zł
w II roku2 869 zł2 415 zł2 588 zł2 249 zł2 450 zł3 872 zł
w III roku3 148 zł3 391 zł3 097 zł2 400 zł3 251 zł
w IV roku3 229 zł3 180 zł3 236 zł3 595 zł
w V roku4 038 zł3 959 zł4 380 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 946 zł2 403 zł2 161 zł1 767 zł2 989 zł3 662 zł3 096 zł
w II roku3 332 zł3 563 zł3 399 zł3 167 zł2 867 zł4 269 zł
w III roku3 127 zł4 370 zł3 362 zł2 770 zł4 013 zł
w IV roku3 819 zł3 702 zł3 865 zł4 676 zł
w V roku4 986 zł4 810 zł4 632 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,470,380,320,500,590,41
w II roku0,710,470,560,400,410,55
w III roku0,630,590,590,390,49
w IV roku0,630,540,580,54
w V roku0,750,630,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności