Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Specjalność informatyka biurowa

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
filozofia
geografia
historia
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
  • a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;
  • b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne;
o ile nie jest określone inaczej.

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata;

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
EF_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Kampus WSPiA w Rzeszowie