aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria nowoczesnych materiałów

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
lub
przedmioty
2 spośród:matematyka
chemia
fizyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-01-23
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria nowoczesnych materiałów UMCS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201824
rok 201915
rok 202110
Liczba absolwentów
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201875,0%
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 2021100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201875,0%50,0%
absolwenci z roku 2019100,0%80,0%
absolwenci z roku 202180,0%50,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku19,8%0,0%0,0%
w II roku10,4%0,0%7,5%
w III roku22,9%0,0%
w IV roku25,0%15,0%
w V roku7,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku2,180,000,00
w II roku1,450,001,44
w III roku2,200,00
w IV roku2,332,68
w V roku0,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201813,869,50
absolwenci z roku 201922,2520,00
absolwenci z roku 202116,4015,56
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201850,0%50,0%0,0%
abs. z roku 201920,0%20,0%0,0%
abs. z roku 202130,0%30,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
jakakolwiek praca31,2%10,0%20,8%
umowa o pracę31,2%3,3%20,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 644 zł852 zł4 067 zł
w II roku3 116 zł2 748 zł3 280 zł
w III roku3 319 zł4 120 zł
w IV roku3 462 zł4 103 zł
w V roku5 345 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 644 zł634 zł4 067 zł
w II roku3 116 zł1 888 zł3 677 zł
w III roku3 319 zł3 517 zł
w IV roku4 103 zł5 327 zł
w V roku5 345 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - UMCS, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,620,200,76
w II roku0,710,590,52
w III roku0,680,79
w IV roku0,640,58
w V roku0,90
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Inżynieria nowoczesnych materiałów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80