dlamaturzysty.info

Kierunek Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.umcs.pl/studia-i-stopnia/
Dodatkowe informacje o kierunku Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności