aplikacja Matura google play app store

Kierunek Administracja publiczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
lub
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Administracja publiczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Administracja publiczna UMCS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201520
rok 201622
rok 201735
rok 201828
rok 201923
rok 202017
rok 202219
Liczba absolwentów
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Strona www uczelni:
www.umcs.pl

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201555,0%
absolwenci z roku 201640,9%
absolwenci z roku 201745,7%
absolwenci z roku 201871,4%
absolwenci z roku 201973,9%
absolwenci z roku 202058,8%
absolwenci z roku 202263,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201555,0%40,0%
absolwenci z roku 201640,9%36,4%
absolwenci z roku 201740,0%34,3%
absolwenci z roku 201871,4%53,6%
absolwenci z roku 201973,9%56,5%
absolwenci z roku 202052,9%41,2%
absolwenci z roku 202263,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Strona www uczelni:
www.umcs.pl

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku24,6%15,9%17,9%1,5%11,2%10,8%11,8%
w II roku20,0%10,2%15,7%6,5%7,6%7,8%
w III roku9,2%10,6%16,2%8,9%10,9%13,2%
w IV roku13,8%7,2%16,9%5,4%8,7%
w V roku15,0%4,5%10,7%3,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku2,442,052,440,231,761,591,87
w II roku2,371,712,401,091,021,28
w III roku1,481,772,321,191,672,36
w IV roku2,331,302,110,851,49
w V roku2,340,691,530,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Strona www uczelni:
www.umcs.pl

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20155,539,82
absolwenci z roku 20165,328,76
absolwenci z roku 20177,3211,65
absolwenci z roku 20187,0212,80
absolwenci z roku 201910,3511,84
absolwenci z roku 20206,476,86
absolwenci z roku 20223,733,27
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201570,0%60,0%0,0%
abs. z roku 201690,9%59,1%4,5%
abs. z roku 201780,0%60,0%2,9%
abs. z roku 201875,0%60,7%3,6%
abs. z roku 201965,2%47,8%4,4%
abs. z roku 202064,7%64,7%0,0%
abs. z roku 202268,4%52,6%5,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca57,1%77,3%65,0%63,7%48,5%57,8%50,0%
umowa o pracę49,2%48,5%51,7%53,9%40,9%52,9%40,4%
samo­zatrudnienie0,0%3,8%2,9%3,6%0,3%0,0%3,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Strona www uczelni:
www.umcs.pl

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku2 090 zł1 641 zł1 885 zł1 942 zł1 758 zł2 340 zł3 187 zł
w II roku2 399 zł2 194 zł2 555 zł2 365 zł2 601 zł3 289 zł
w III roku2 514 zł2 524 zł2 880 zł2 646 zł3 308 zł4 002 zł
w IV roku2 956 zł2 655 zł3 063 zł3 473 zł4 250 zł
w V roku3 062 zł3 194 zł4 129 zł4 093 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku2 346 zł2 105 zł2 045 zł2 269 zł2 940 zł2 478 zł3 657 zł
w II roku2 696 zł2 345 zł2 678 zł2 671 zł2 629 zł3 430 zł
w III roku2 614 zł2 651 zł3 031 zł2 889 zł3 439 zł4 492 zł
w IV roku3 333 zł2 819 zł3 190 zł3 647 zł4 306 zł
w V roku3 557 zł3 282 zł4 200 zł4 189 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja publiczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,530,400,430,430,350,430,47
w II roku0,580,510,560,480,490,54
w III roku0,580,540,570,500,560,58
w IV roku0,620,540,570,600,65
w V roku0,600,590,700,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Strona www uczelni:
www.umcs.pl

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80