aplikacja Matura google play app store

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

Kryteria przyjęć
na kierunku Historia:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu: analizy budowy przekazu historycznego w mediach klasycznych: piśmie, obrazie oraz mediach współczesności: filmie, Internecie oraz w ekspozycjach muzealnych; funkcjonowania historii w społeczeństwie informacji i wiedzy, a szczególnie upamiętniania przeszłości oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym; nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji; korzystania z narzędzi społecznościowych w instytucjach kultury (bibliotekach, muzeach, archiwach, teatrach i podobnych.); kreowania informacji w sieci (serwisy WWW, bazy danych) oraz zarządzania nimi; sprawnego wyszukiwania i praktycznego wykorzystania źródeł informacji o regionie, kraju, Europie i świecie.

Przykłady zawodów

Historyk
Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80