Kryteria przyjęć:
Kierunek Studia polsko-niemieckie

przedmioty
język niemiecki
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności