Kryteria przyjęć:
Kierunek Etnologia

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
dowolne przedmioty zdawane na maturze, w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany w pierwszej kategorii

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
WSB_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydarzenia
miniatura
Polityka Prywatności