dlamaturzysty.info

Kierunek Filologia angielska w zakresie nauczania języka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
język angielski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
geografia
historia

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska w zakresie nauczania języka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia angielska w zakresie nauczania języka UWM
Polityka Prywatności