dlamaturzysty.info

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
biologia
historia
historia sztuki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2016-12-08
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Polityka Prywatności