aplikacja Matura google play app store

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kryteria przyjęć
na kierunku Pedagogika specjalna:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności