dlamaturzysty.info

Applied Biology Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć
na kierunku Biologia:
przedmioty
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje o kierunku Applied Biology

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:biologiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności