dlamaturzysty.info

Kierunek Analiza danych i metody pomiarowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
informatyka
Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022
Dodatkowe informacje o kierunku Analiza danych i metody pomiarowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
uni.opole.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności