dlamaturzysty.info

Kierunek English Philology Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język angielski
1 spośród:język polski
matematyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022
Dodatkowe informacje o kierunku English Philology

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
uni.opole.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - English Philology

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności