aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia klasyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:historia
wiedza o społeczeństwie
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia klasyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
amu.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia klasyczna

Przykłady zawodów

Filolog klasyczny
Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności