Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Kulturoznawstwo - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
historia
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Lp.
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.
 Język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna) albo język łaciński i kultura antyczna albo historia sztuki albo historia albo WOS albo filozofia albo matematyka
rozszerzony                 - p= 1,00
albo podstawowy          - p= 0,50   
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu przedmiotu.
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wybranego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
EF_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Kampus WSPiA w Rzeszowie