Katechetyczno-pastoralna
Kryteria przyjęć na kierunku Teologia

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
biologia
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 16
Polityka Prywatności