dlamaturzysty.info

Kierunek Międzynarodowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Międzynarodowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Polityka Prywatności