aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2010-09-02
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie łączy w sobie program studiów trzech specjalności: filologii klasycznej, hellenistyki oraz wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej. Studia na tym kierunku stwarzają możliwość poznania języków antycznych: greki i/lub łaciny oraz jednego z języków nowożytnych: włoskiego lub nowogreckiego. Gwarantuje także zdobycie wykształcenia ogólnohumanistycznego z zakresu literatury, historii i kultury krajów śródziemnomorskich, co pozwala nie tylko zrozumieć świat grecko-rzymski, lecz dostrzec wpływ osiągnięć starożytnej Grecji i Rzymu na europejską kulturę w epokach późniejszych. Treści programowe stanowią zatem swoiste połączenie wiedzy i umiejętności filologicznych z wykształceniem humanistycznym.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Przykłady zawodów

Filolog klasyczny
Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.
Polityka Prywatności