Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Archeologia

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
geografia
historia
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
  • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp.
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.*
Historia albo historia sztuki albo język polski (część pisemna) albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo matematyka albo biologia albo chemia albo język łaciński i kultura antyczna
rozszerzony - p= 1,00
albo podstawowy - p= 0,50
* Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu przedmiotu.
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
EF_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Kampus WSPiA w Rzeszowie