Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Audiofonologia

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

  • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

podstawowy

rozszerzony

1.

Biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka albo geografia albo język polski

p = 0,60

p = 1,00

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego,

p - przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
ASW_220_v2.jpg
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Pracownia Kosmetologiczna
miniatura
Polityka Prywatności