Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Chemia kosmetyczna

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
biologia
chemia
fizyka
informatyka
* Nabór zostanie przeprowadzony jeśli studia zostaną powołane

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Lp.
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Min. pkt.
1.*
Chemia albo matematyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka
rozszerzony                 - p= 1,00
albo podstawowy          - p= 0,60
20

 * Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
 
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu.
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności