Kryteria przyjęć:
Kierunek Komparatystyka literacko-kulturowa

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
boks_220.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura chemia
Polityka Prywatności