Kryteria przyjęć:
Kierunek Nauki o rodzinie

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności