aplikacja Matura google play app store

Bazy danych

Kryteria przyjęć
na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Wyniki procentowe uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1 pkt.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uksw.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Bazy danych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
uksw.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności