dlamaturzysty.info

Kierunek Antropozoologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uw.edu.pl/rekrutacja_pelne/
Dodatkowe informacje o kierunku Antropozoologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:biologiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.uw.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności