dlamaturzysty.info

Kierunek Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej (pr)
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uw.edu.pl/rekrutacja_pelne/
Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2017-05-25
Strona www uczelni:
www.uw.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201489
rok 201572
rok 201646
rok 201745
rok 201848
rok 201944
Liczba absolwentów
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,0%
absolwenci z roku 201691,3%
absolwenci z roku 201788,9%
absolwenci z roku 201879,2%
absolwenci z roku 201979,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,6%45,2%
absolwenci z roku 201676,1%41,3%
absolwenci z roku 201786,7%40,0%
absolwenci z roku 201870,8%6,2%
absolwenci z roku 201968,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,5%2,1%2,0%2,2%2,3%0,4%
w II roku0,3%0,7%0,2%0,6%0,0%
w III roku1,3%0,8%0,4%0,4%
w IV roku2,9%2,4%0,2%
w V roku2,9%0,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,220,450,190,371,200,08
w II roku0,090,120,050,090,00
w III roku0,200,160,050,08
w IV roku0,790,750,04
w V roku0,700,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201426,2726,33
absolwenci z roku 201522,7027,13
absolwenci z roku 201615,9224,92
absolwenci z roku 201716,3117,31
absolwenci z roku 20185,846,82
absolwenci z roku 20192,192,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201427,0%20,2%0,0%
abs. z roku 201531,8%16,1%5,3%
abs. z roku 201637,0%19,6%6,5%
abs. z roku 201742,2%26,7%2,2%
abs. z roku 201856,2%35,4%4,2%
abs. z roku 201936,4%27,3%2,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca15,4%19,6%21,9%26,1%35,6%23,3%
umowa o pracę12,7%10,3%10,0%17,8%25,5%17,8%
samo­zatrudnienie0,0%3,9%3,6%1,7%1,2%2,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 712 zł1 543 zł1 798 zł1 897 zł2 256 zł2 850 zł
w II roku2 510 zł1 993 zł2 134 zł1 944 zł2 707 zł
w III roku2 385 zł2 693 zł2 549 zł2 574 zł
w IV roku3 198 zł3 176 zł3 038 zł
w V roku3 621 zł3 815 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 072 zł2 371 zł2 525 zł2 410 zł2 737 zł3 009 zł
w II roku2 982 zł2 670 zł3 235 zł2 590 zł3 318 zł
w III roku3 319 zł2 960 zł3 667 zł3 408 zł
w IV roku3 829 zł3 920 zł4 120 zł
w V roku4 098 zł4 798 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - UW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,360,310,390,380,390,43
w II roku0,490,400,440,380,45
w III roku0,460,490,500,44
w IV roku0,560,530,54
w V roku0,590,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UW, Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności