dlamaturzysty.info

Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:filozofia
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uw.edu.pl/rekrutacja_pelne/
Dodatkowe informacje o kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2007-04-26
Strona www uczelni:
www.uw.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo UW

Przykłady zawodów

Bibliotekoznawca
Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne za pomocą metod, form i środków dostosowanych do typu biblioteki oraz potrzeb jej użytkowników; zajmuje się upowszechnianiem czytelnictwa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201452
rok 201542
rok 201646
rok 201741
rok 201821
rok 201934
Liczba absolwentów
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,3%
absolwenci z roku 201673,9%
absolwenci z roku 201768,3%
absolwenci z roku 201881,0%
absolwenci z roku 201973,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,9%64,3%
absolwenci z roku 201671,7%50,0%
absolwenci z roku 201763,4%41,4%
absolwenci z roku 201881,0%38,1%
absolwenci z roku 201976,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku4,2%0,2%0,9%2,6%0,0%4,7%
w II roku2,4%0,0%1,5%4,9%0,0%
w III roku4,8%1,4%3,5%1,6%
w IV roku0,7%4,6%4,6%
w V roku0,0%3,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,320,020,080,440,002,40
w II roku0,310,000,382,200,00
w III roku0,870,401,631,18
w IV roku0,271,341,82
w V roku0,000,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,1013,70
absolwenci z roku 201516,9119,93
absolwenci z roku 20169,189,64
absolwenci z roku 20177,816,78
absolwenci z roku 201810,8213,35
absolwenci z roku 20191,841,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201463,5%57,7%0,0%
abs. z roku 201535,8%33,4%0,0%
abs. z roku 201667,4%67,4%2,2%
abs. z roku 201773,2%68,3%2,4%
abs. z roku 201838,1%28,6%4,8%
abs. z roku 201970,6%55,9%8,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca52,6%30,6%60,5%64,0%31,7%66,2%
umowa o pracę48,2%26,2%58,7%57,1%25,8%53,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%2,2%2,4%3,2%8,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 230 zł2 294 zł2 920 zł2 575 zł2 186 zł3 124 zł
w II roku2 611 zł3 144 zł3 034 zł2 979 zł2 636 zł
w III roku2 909 zł3 401 zł3 981 zł3 510 zł
w IV roku3 779 zł4 137 zł4 341 zł
w V roku4 081 zł4 643 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 462 zł2 229 zł2 865 zł2 648 zł2 251 zł3 220 zł
w II roku2 846 zł3 298 zł3 188 zł3 090 zł2 663 zł
w III roku3 213 zł3 606 zł3 892 zł3 807 zł
w IV roku3 739 zł4 109 zł4 342 zł
w V roku4 094 zł4 547 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,540,580,640,520,430,54
w II roku0,620,700,620,560,45
w III roku0,670,710,760,61
w IV roku0,800,800,80
w V roku0,800,85
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UW, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności