dlamaturzysty.info

Kierunek Business and Administration Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Business and Administration

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności