Biotechnologia z elementami biotechnologii medycznej
Kryteria przyjęć na kierunku Biotechnologia

przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
język angielski

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunku.

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych

Pamiętaj, że Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych*. Spośród zarejestrowanych osób przyjęte zostaną te, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

W dniu ogłoszenia wyników I tury naboru na studia stacjonarne I stopnia otrzymasz na swoje indywidualne konto w systemie IRK informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

  • Jeśli zostanie Ci przyznany status „zakwalifikowany”, oznacza to, że dostałeś się na wybrany kierunek i teraz powinieneś dostarczyć na uczelnię komplet dokumentów w wyznaczonym terminie. Ich niezłożenie będzie jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca.
  • Jeśli otrzymasz status „kandydat rezerwowy”, oznacza to, że masz szansę dostać się w II lub III turze naboru pod warunkiem, że osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, nie złożą dokumentów i w ten sposób zwolnią miejsca dla osób z listy rezerwowej. Uwaga! Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej nie muszą potwierdzać swojej chęci udziału w kolejnych turach naboru, ponieważ dzieje się to automatycznie.

*za wyjątkiem wybranych kierunków na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Fizyki i Astronomii. Szczegóły znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunku.


https://rekrutacja.uni.wroc.pl/vademecum-kandydata/#rekrutacja

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności