Kryteria przyjęć:
Kierunek Studia śródziemnomorskie
Specjalność Biblijna

przedmioty
2 spośród:język polski (pp)
język francuski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
1 spośród:język angielski (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
1 spośród:biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
lub
przedmioty
język polski (pp)
język hiszpański (pp)
język łaciński i kultura antyczna
1 spośród:język angielski (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
1 spośród:biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
lub
przedmioty
język polski (pp)
język włoski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
1 spośród:język angielski (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
1 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2019)

  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
  • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
  • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
  • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski pisemny (pisemny)

 0,5

1

język obcy romański (pisemny)

 0,5

 1

język łaciński i kultura antyczna

1,5

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

 0,5

język obcy nowożytny (pisemny) inny niż język romański (pisemny)

0,2

0,4

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne pod linkiem


Po wyborze kierunku w zakładce ZASADY są aktualne informacje dla kandydatów na studia.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności