dlamaturzysty.info

Kierunek Indywidualne studia międzyobszarowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Indywidualne studia międzyobszarowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Indywidualne studia międzyobszarowe powstały na bazie istniejących już na UWr od kilku lat podobnych studiów obejmujących początkowo tylko nauki humanistyczne, potem także społeczne. Do tej pory studenci wybierali tutora (opiekuna) i z jego pomocą przygotowywali dla siebie indywidualny tok studiów, wybierając zajęcia z oferty 4 wydziałów: Filologicznego, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 1 października 2016 r. do wyboru będą zajęcia oferowane przez wszystkie dziesięć wydziałów, czyli: Biotechnologii, Chemii, Filologiczny, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki, Nauk Biologicznych, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Nauk Społecznych oraz Prawa, Administracji i Ekonomii.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Indywidualne studia międzyobszarowe UWr
Polityka Prywatności