aplikacja Matura google play app store

Kierunek Historia sztuki

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Historia sztuki

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-02-25

Historia sztuki to studia dla osób, które interesują się sztuką i chcą zdobyć wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Podczas studiów nauczysz się samodzielnie analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznasz także sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną. Nauczysz się także wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki, a praktyczne umiejętności opisu i dokumentacji dzieła sztuki udoskonalisz podczas objazdów zabytkoznawczych i letnich obozów inwentaryzacyjnych.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, mediach, domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Historia sztuki UWr

Przykłady zawodów

Historyk sztuki
Zajmuje się dokumentacją i naukowym opracowaniem dzieł sztuki, badaniem ich stanu zabezpieczenia, autorstwa, autentyczności; poszukuje, gromadzi, chroni i rozpowszechnia dzieła sztuki.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201436
rok 201520
rok 201632
rok 201735
rok 201822
rok 201923
rok 202026
rok 202123
rok 202225
Liczba absolwentów
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201696,9%
absolwenci z roku 201791,4%
absolwenci z roku 201890,9%
absolwenci z roku 201995,7%
absolwenci z roku 202092,3%
absolwenci z roku 2021100,0%
absolwenci z roku 202292,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,0%85,0%
absolwenci z roku 201696,9%81,2%
absolwenci z roku 201788,6%51,4%
absolwenci z roku 201890,9%72,7%
absolwenci z roku 201973,9%52,2%
absolwenci z roku 202088,5%50,0%
absolwenci z roku 202182,6%30,4%
absolwenci z roku 202280,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,9%1,7%0,0%1,0%0,0%0,0%4,2%0,0%0,0%
w II roku2,8%0,0%0,5%2,8%0,0%0,7%0,3%0,0%
w III roku6,9%2,1%3,1%7,6%0,0%8,3%0,0%
w IV roku9,0%1,2%1,0%4,0%0,0%5,4%
w V roku3,5%0,8%1,3%2,9%1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,130,300,000,060,000,000,880,000,00
w II roku0,140,000,090,200,000,190,030,00
w III roku1,000,630,471,320,002,010,00
w IV roku3,150,260,110,530,001,28
w V roku1,100,170,220,400,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,9820,70
absolwenci z roku 201522,5627,00
absolwenci z roku 201624,4326,96
absolwenci z roku 201714,2820,27
absolwenci z roku 201818,3724,61
absolwenci z roku 201921,8425,16
absolwenci z roku 202015,2018,31
absolwenci z roku 202115,0811,40
absolwenci z roku 20221,330,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201425,0%19,4%0,0%
abs. z roku 201530,0%25,0%5,0%
abs. z roku 201621,9%12,5%3,1%
abs. z roku 201748,6%34,3%8,6%
abs. z roku 201836,4%22,7%0,0%
abs. z roku 201926,1%21,7%0,0%
abs. z roku 202030,8%11,5%3,8%
abs. z roku 202121,7%13,0%0,0%
abs. z roku 202236,0%20,0%8,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca16,5%13,3%11,5%38,1%18,6%19,2%19,2%13,8%29,7%
umowa o pracę10,9%8,3%6,0%28,3%10,2%17,4%11,5%11,2%19,0%
samo­zatrudnienie0,0%5,0%3,1%8,6%0,0%0,0%3,8%0,0%1,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 254 zł861 zł855 zł3 420 zł1 681 zł1 870 zł2 071 zł2 659 zł3 297 zł
w II roku2 383 zł737 zł1 624 zł4 183 zł2 110 zł1 940 zł2 455 zł3 229 zł
w III roku2 806 zł1 726 zł2 027 zł3 924 zł2 534 zł3 113 zł3 599 zł
w IV roku3 222 zł2 152 zł2 734 zł4 503 zł3 354 zł4 703 zł
w V roku4 150 zł3 592 zł3 370 zł6 041 zł4 299 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 352 zł861 zł1 130 zł4 257 zł2 042 zł2 181 zł2 455 zł3 992 zł3 792 zł
w II roku2 410 zł2 030 zł4 557 zł2 415 zł2 201 zł3 000 zł4 971 zł
w III roku2 872 zł2 429 zł2 536 zł4 327 zł2 625 zł3 147 zł3 622 zł
w IV roku3 471 zł2 554 zł3 322 zł4 782 zł3 524 zł4 889 zł
w V roku4 638 zł3 616 zł3 702 zł6 273 zł4 549 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,210,210,730,330,390,390,410,45
w II roku0,540,180,300,830,380,350,400,42
w III roku0,590,390,410,730,420,480,53
w IV roku0,640,440,510,770,510,63
w V roku0,780,680,570,930,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWr, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności