Kryteria przyjęć:
Kierunek Chemia
Specjalność Analityka chemiczna

przedmioty
2 spośród:matematyka (pp)
biologia
chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)

NOWA MATURA

·       W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

·       Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

·       Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

·       Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.   

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (dwa do wyboru)

biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,5

1

Język obcy nowożytny(pisemny)

dowolny

0,2

0,4

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne pod linkiem


Po wyborze kierunku w zakładce ZASADY są aktualne informacje dla kandydatów na studia.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
uwm_220_pl.gif
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności