dlamaturzysty.info

Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uz.zgora.pl/
Dodatkowe informacje o kierunku Coaching i doradztwo filozoficzne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-01-27
Strona www uczelni:
www.uz.zgora.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności