aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dowodzenie – studia wojskowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
historia
informatyka
język angielski

Poziom

Punkty

Mnożnik

Matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub historia 1

Język angielski

Rozszerzony

100 - 1

x 0,6

x 0,4

Podstawowy

100 - 1

x 0,3

x 0,2


UWAGA
1) Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu historia nie są uwzględniane podczas ubiegania się o przyjęcie na kierunek studiów Informatyka.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wojsko-polskie.pl/awl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Dowodzenie – studia wojskowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Polityka Prywatności