dlamaturzysty.info

Bezpieczeństwo publiczne

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/awl/studia-cywilne/
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo publiczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo publiczne AWL
Polityka Prywatności