aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo publiczne

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.

Ustala się następujące podstawy przyznania punktów kwalifikacyjnych3:
a) Dla kandydatów ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2022 – punkty kwalifikacyjne określone na podstawie wyników wyłącznie z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów dla danego kierunku studiów według zasady:
  • dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów kwalifikacyjnych;
  • dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4.

Jeżeli kandydat zdawał na maturze więcej niż jeden ze wskazanych dla danego kierunku studiów przedmiotów, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości posiada w części pisemnej, z przedmiotu wymaganego, wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wojsko-polskie.pl/awl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo publiczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo publiczne AWL

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności