Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Inżynieria Zarządzania

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są punkty kwalifikacyjne przyznawane kandydatowi. Pod uwagę brany jest jeden przedmiot, którego wynik jest najkorzystniejszy dla kandydata. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, pod uwagę brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska więcej punktów kwalifikacyjnych.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: https://www.pwsz.wloclawek.pl/

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Uniwersytet___l__ski_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie